Rejestracja

Dane osobowe
Adres korespondencyjny
Dane do logowania
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, przynajmniej jedną literę oraz jedną cyfrę

Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani Doktor o projekcie?
Zgoda na komunikację marketingową dla Novartis Poland Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę aby WHITE SOLUTION Sp. z o.o. Sp. k. udostępniło Novartis Poland Sp. z o.o. moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PWZ, specjalizacja oraz, odpowiednio do wybranej formy kontaktu, adres email lub numer telefonu, w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji promocyjnych i edukacyjnych Novartis w formie:
Klauzula informacyjna Novartis Poland
W przypadku udzielenia przez uczestnika webinarium zgody na udostępnienie jego danych Novartis Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 15 (dalej: „Novartis”), spółka ta będzie przetwarzała jego dane osobowe w celach edukacyjnych i marketingowych na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody oraz w ramach uzasadnionego interesu Novartis polegającego na realizacji celów marketingowych i edukacyjnych.

Zebrane dane będą mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz działającym na zlecenie Novartis dla realizacji określonych powyżej celów. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania przez uczestnika zgody lub wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Z inspektorem ochrony danych osobowych Novartis może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: ochrona.danych@novartis.com. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostępne są pod adresem strony internetowej: https://www.novartis.pl/polityka-prywatnosci.